Warsztaty fotografii

Zapraszam na zajęcia indywidualne i grupowe.
Indywidualnie proponuję zajęcia dopasowane do potrzeb
i możliwości (czasowych i finansowych) każdego z uczestników.

Ustalamy dogodne terminy i działamy. Warsztaty dzielone są zawsze na część teoretyczną i praktyczną, aby na koniec, podsumować efekty tego szkolenia.

Warsztaty grupowe to zajęcia będące propozycją dla koordynatorów różnych projektów uwzględniających tę formę aktywności. I tu też dopasowujemy się do możliwości czasowych, sprzętowych i lokalowych organizatorów i oczywiście uczestników.